Chat Now

ค้นหาซัพพลายเออร์ผมธรรมชาติ (ทำตัวอย่างวิกผม)

BCP – Business Chatting Program กำลังมองหาซัพพลายเออร์ด้านเส้นผมธรรมชาติ โดยมีข้อกำหนดเฉพาะดังต่อไปนี้:

ผมสะอาด. มีจำหน่ายเป็นชุดตามภาพ

ความยาว: > 15cm

ใช้: ทำวิกผมหลายแบบ

ปริมาณ: 200-300กก./เดือน

Target: ส่งออก

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้รับหลังจากเชื่อมต่อกับชุมชน BCP

รองรับการแปลสำหรับธุรกิจ / สมาชิกของ BCP