Chat Now

PREMIUM

ความต้องการที่อัปเดตล่าสุด: สิงหาคม 5th, 2022

TRAN & TRAN CO., LTD

ความต้องการของเรา

เราเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศเวียดนาม ขณะนี้กำลังมองหาบริษัทผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ต้องการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, การออกแบบ, การคุ้มครองพันธุ์พืช, และสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริษัทเวียดนามที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร การออกแบบในประเทศญี่ปุ่น

CHAT NOW

ข้อมูลบริษัท

จัดตั้งขึ้น: 2013

สัญชาติ: เวียดนาม

จำนวนพนักงาน: พนักงานต่ำกว่า 20 คน

ตัวแทน: Mr. Trần Quang Phương

อุตสาหกรรม: บริการระดับมืออาชีพ

 

พันธมิตรของเรา / ลูกค้าของเรา: 

– กลุ่มลูกค้างานโปรเจค ได้แก่ Kangaroo, Vietfoods, Gamuda, ITO-YA, Mishio, C-CORE เป็นต้น

– กลุ่มลูกค้าทั่วไป ได้แก่:

+ บริษัทญี่ปุ่น เช่น บริษัท ITO-YA, บริษัท C-Eng, บริษัท TOYO System,  บริษัท Capital Beauty Japan, บริษัท Excellent Medical, บริษัท Faveur Marche, บริษัท AMICO เป็นต้น

+ องค์กรขนาดใหญ่ของประเทศเวียดนาม เช่น สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ, สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการขนส่ง, บริษัทรวมทุน Iron and Steel Mechanical, กลุ่มบริษัทรวมทุน Vietnam Australia Refrigeration Electrical Engineering Group, บริษัทรวมทุน Vietnam Food เป็นต้น

+ ผู้ประกอบการบริษัทจีน เช่น บริษัท Chengdu Tianrandai Catering Management, บริษัท Shenzhen Hengxin Weiye Digital, บริษัท WuHan QiWu Technology, บริษัท Shenzhen Jieshuo Electronic Commerce เป็นต้น

 

1.ประวัติบริษัท

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาชั้นนำในประเทศเวียดนาม บริหารงานโดย Mr. Tran Quang Phuong และทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์  บริษัท Tran & Tran มุ่งมั่นให้บริการปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ ด้วยราคาที่เหมาะสม นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ครอบคลุม ทันสมัย และใช้งานได้จริง

เราตระหนักดีว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็น องค์ประกอบหลักสำคัญของสินทรัพย์ทางธุรกิจ เมื่อต้องขยายกิจการดำเนินงานไปยังต่างประเทศ ความแตกต่างเรื่องโครงสร้างทางกฎหมายของแต่ละประเทศ ได้กลายเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในการทำธุรกิจ ดังนั้น ภารกิจหลักของเราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งไม่เพียงแต่ในประเทศเวียดนามเท่านั้น แต่ยังให้บริการในต่างประเทศอีกด้วย

 

2.ผลิตภัณฑ์หลักและบริการ

บริษัทเราให้บริการปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ครอบคลุมถึงบริการดังต่อไปนี้:

– ค้นหาข้อมูลเครื่องหมายการค้า, การออกแบบ, และสิทธิบัตร

– ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, การออกแบบ, การจดสิทธิบัตร ตลอดจนการใช้งาน

– สนับสนุนให้บริษัทธุรกิจจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ์เครื่องหมายการค้า การออกแบบ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์สำหรับคุ้มครองพันธุ์พืชชนิดใหม่

– ดำเนินเรื่องการเปลี่ยนแปลงคำขอและ การโอนเครื่องหมายการค้า การออกแบบ และสิทธิบัตร

– ตรวจสอบและต่ออายุเครื่องหมายการค้า การออกแบบ สิทธิบัตรสำหรับพันธุ์พืชใหม่

– การจัดการกับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

– การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

– การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

 

3.จุดแข็งและข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

บริษัทของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการด้านจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศเวียดนามและญี่ปุ่น

มีจุดแข็งดังต่อไปนี้:

– ทีมจดสิทธิบัตรของบริษัทเรา มากด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญหลากแขนงวิชา อาทิ ด้านเคมีทางการแพทย์, โลหะวิทยา, ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์, เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง, ชีววิทยาระดับโมเลกุล, กลศาสตร์, อิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

– บริษัทเราได้จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานกฎหมายและสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เพียงแต่ในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วโลกด้วย เราจึงมั่นใจให้ความช่วยเหลือด้านที่ปรึกษาให้กับธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วย บริหารจัดการสิทธิ์ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บริษัทลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

– บริษัทเราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอัตโนมัติมาใช้จัดการกิจกรรมทางธุรกิจอยู่เสมอ ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบันทึกข้อมูลของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยติดตามกำหนดการเวลา รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และดูแลจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้าให้มีความปลอดภัย

CHAT NOW