Chat Now

ELITE

ความต้องการที่อัปเดตล่าสุด: ธันวาคม 9th, 2021

VIGOR HEALTH JSC

ความต้องการของเรา

Vigor Health ให้บริการปรึกษาและตรวจรักษาทั่วไปทางการแพทย์ ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในแวดวงธนาคาร ธุรกิจอาหาร อุตสาหกรรมก๊าซ เช่น VCB, Agribank, TPbank, Petrolimex, Massan เป็นต้น
Vigor กำลังมองหานักลงทุนเพื่อเพิ่มทุน ขยายกิจการคลินิก โรงพยาบาล สาขา เพิ่มโอกาสการค้า การลงทุน ขยายแฟรนไชส์ให้กับองค์กร เรามีบริการให้คำปรึกษาเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตลอดจนการดำเนินงานบริหารโครงการเพื่อการดูแลสุขภาพ

CHAT NOW

ข้อมูลบริษัท

จัดตั้งขึ้น: 2009

สัญชาติ: เวียดนาม

จำนวนพนักงาน:  ตั้งแต่ 20 ถึงต่ำกว่า 200 คน

ตัวแทน: Mr. Trần Viết Kỳ Đức

อุตสาหกรรม: การดูแลทางการแพทย์และสุขภาพ

 

พันธมิตร/ลูกค้า/คู่ค้าของเรา:

– ลูกค้ากลุ่มหลักในแวดวงธนาคาร เช่น VCB, Agribank, TPbank เป็นต้น

– ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ได้แก่ Petrolimex, PTSC, PVD, Gas เวียดนาม-ญี่ปุ่น 

– ลูกค้ากลุ่มธุรกิจอาหาร ได้แก่ Massan, Coopmart

– ลูกค้าแวดวงการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยด้านเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang, มหาวิทยาลัยพลศึกษาและการกีฬา, Wellspring, ILA, ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

– ลูกค้ากลุ่มธุรกิจประกันภัย เช่น Bao Viet, AIA, Generali, Liberty เป็นต้น

 

  1. ประวัติบริษัท

บริษัทของเราดำเนินการโดยทีมบริหารโปรเจค และกลุ่มแพทย์อาวุโสแห่งวงการแพทย์ตั้งแต่ปี 2009

 

  1. ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก

การตรวจวินิจฉัยและรักษาทางการแพทย์

 

  1. จุดแข็งและข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

3.1 เราเป็นองค์กรท้องถิ่นที่มากด้วยความรู้ประสบการณ์ระดับโลก บริหารงานโดยทีมผู้นำที่เคยอาศัยและทำงานในหลากหลายประเทศทั่วโลก

3.2 เราสรรหาบุคลากรตามกฎอย่างเคร่งครัด มีการจัดระบบบุคลากร และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถ ให้ทันต่อยุคสมัยการพัฒนาทางสังคมโลกอยู่เสมอ  บุคลากรรักษาระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและราบรื่น เสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งการทำงานเป็นทีม

3.3 แบรนด์ของเราเป็นที่จดจำแก่ลูกค้าในวงกว้าง สร้างความประทับใจ และความเชื่อมั่น ลูกค้าจึงแนะนำต่อกัน เรามีกลุ่มลูกค้าทั่วทั้งประเทศ การให้บริการกลุ่มลูกค้าระดับสูงช่วยสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก

3.4 เรามีบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งทีมงานที่มีความรู้เชี่ยวชาญ มีทักษะอันหลากหลายเป็นจำนวนมาก เราสามารถให้ความช่วยเหลือจัดสถานพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยได้จำนวนมากพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังมีบริการตรวจร่างกายนอกสถานที่แก่ผู้ป่วยนอกได้

3.5 เรามีรายงานทางการเงิน และระบบบัญชีที่ทันสมัย โปร่งใส ซึ่งใช้ตรวจสอบมาหลายปี มีดัชนี EBITDA บ่งชี้การเติบโตทางรายได้และกำไรของบริษัท ฯ เพิ่มจาก 12.0 เป็น 16.0

3.6 บุคลากรของเรามีความรู้ด้านกฎหมายเรื่องการตรวจรักษาพยาบาล ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้เซ็นสัญญากับบริษัทประกันภัยทั่วโลกมากกว่า 20 ฉบับ

CHAT NOW