Chat Now

PREMIUM

ความต้องการที่อัปเดตล่าสุด: พฤศจิกายน 26th, 2021

VINA TRADING JSC

ความต้องการของเรา

บริษัทของเราเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการค้า และการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายค้าส่งและค้าปลีกในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน 3 ประเทศ ตลาดหลักของเราคือ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศสิงคโปร์ ในขณะนี้บริษัทของเราได้รับการรับรองฮาลาลในประเทศมาเลเซีย โดยเรากำลังมองหา:

– วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ต้องการส่งเสริมการค้า และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– องค์กร (Enterprise) ที่ต้องการจัดหาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ OEM/ODM ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศลาว เป็นต้น

พันธมิตรของเรา / ลูกค้าของเรา: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ใน ประเทศกัมพูชา ประเทศดูไบ ประเทศเวียดนาม และประเทศสิงคโปร์

CHAT NOW

ข้อมูลบริษัท

จัดตั้งขึ้น:

สัญชาติ: เวียดนาม

จำนวนพนักงาน: ตั้งแต่ 20 ถึงต่ำกว่า 200 คน

ตัวแทน: Ms. Lý Tú Anh

อุตสาหกรรม: ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง, การจัดจำหน่าย และแฟรนไชส์

 

พันธมิตรของเรา / ลูกค้าของเรา: SMEs in Cambodia, Dubai, Vietnam and Singapore

 

1. ประวัติบริษัท

บริษัท ของเราเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการค้า และการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายค้าส่งและค้าปลีกในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน 3 ประเทศ ตลาดหลักของเราคือ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศสิงคโปร์

 

2. ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก

– เราให้บริการเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายใน FMCG ชาและกาแฟ

– เราสามารถรับหน้าที่เป็นตัวแทนส่งออก และลงนามในสัญญาจ้าง สำหรับโรงงานที่เชี่ยวชาญใน FMCG ใน ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น

 

3. จุดแข็งและข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน

– เรามีประสบการณ์มากกว่า 8 ปีในการทำงานทางด้านนี้

– เรามีการรับรองฮาลาลที่ออกในประเทศมาเลเซีย

– เรามีรายชื่อโรงงานผลิต FMCG ขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและดำเนินงานในระดับใหญ่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

CHAT NOW