Chat Now

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN | CẢM ƠN THÀNH VIÊN PREMIUM – 2 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG BCP

Từ năm 2020 đến nay, chúng tôi rất vinh dự khi Quý doanh nghiệp đã tin tưởng và sử dụng nền tảng kết nối kinh doanh – BCP. Xin cảm ơn sự đồng hành của gần 100 thành viên Premium và 2000 doanh nghiệp thành viên trong suốt thời gian qua.

⭐Nội dung chương trình: Dành tặng cho các thành viên Premium đăng ký sớm 1 vị trí Home Banner tại vị trí trung tâm trang chủ website bcp.vn

  • Thời gian duy trì banner: 2 tuần
  • Đối tượng tham gia: : thành viên Premium đăng ký từ tháng 9/2021 đến hiện tại
  • Thời gian đăng ký: từ 1/9/2022  đến 30/9/2022
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ tháng 9/2022 đến hết 11/2022 

⭐BCP – Nền tảng kết nối kinh doanh

⭐Thương Lượng Trực Tiếp – Không Phí Hoa Hồng – Hỗ Trợ Phiên Dịch

Đối Tác