Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: September 16, 2022

HIEP HOI THUC PHAM MINH BACH (AFT)

Nhu cầu

Hiệp hội Thực phẩm minh bạch (AFT) là tổ chức cộng đồng, hoạt động phi lợi nhuận vì nền sản xuất thực phẩm an toàn và minh bạch. AFT tổ chức kết nối các nhà sản xuất theo hướng hữu cơ, sản xuất thực phẩm an toàn, cam kết minh bạch thông tin và chịu sự kiểm tra, giám sát của AFT. Từ đó, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn Minh Bạch và Qui tắc Ứng xử nội bộ do AFT ban hành.

Mục đích và nhiệm vụ của AFT là xây dựng dòng sản phẩm thực sự an toàn, tin cậy cho người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời hỗ trợ hội viên phát triển và mở rộng thị trường.

AFT quan tâm tới việc bảo vệ, phục hồi môi trường đất và nước cho canh tác cũng như bảo vệ sức khỏe của người nông dân.

CHAT NOW

Thông tin công ty

Thành lập: 2017

Quốc gia : Việt Nam

Giấy phép hoạt động: Quyết định số 2279/QĐ-BNV Bộ Nội Vụ ký ngày 25 tháng 07 năm 2017

Người đại diện trao đổi: Bà NGUYỄN THỊ THU LIÊN

Chức vụ: TRƯỞNG BAN KẾT NỐI DOANH NGHIỆP & PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN

Ngành: Nông Lâm Ngư & Thực phẩm (Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, Chế biến thực phẩm)

 

Lịch sử hình thành:

– Ngày 02/03/2016, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ký Quyết định số 628/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Vận động thành lập Hiệp Hội Thực Phẩm Minh Bạch gồm 16 thành viên, đại diện cho 16 doanh nghiệp do Bà Nguyễn Thị Hồng Minh làm Trưởng Ban.

– Ngày 25/07/2017, tại Quyết định số 2279/QĐ-BNV Bộ Nội Vụ đã ký cho phép thành lập Hiệp Hội Thực Phẩm Minh Bạch.

– Ngày 18/11/2017, Đại hội thành lập Hiệp Hội Thực Phẩm Minh Bạch đã được tổ chức thành công tại Tp Hồ Chí Minh với 80 đại biểu tham dự.

– Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết bản Điều lệ Hội, Qui tắc Ứng Xử Nội Bộ của Hội. Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp Hành gồm 15 thành viên, Ban Kiểm Tra gồm 3 thành viên. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh được bầu làm Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ Tịch gồm: Lương Trọng Khoa, Lưu Thị Hồng Tưởng, Nguyễn Thị Lê Na.

– Đại Hội nhất trí tên viết tắt của Hiệp Hội Thực Phẩm Minh Bạch là AFT (Association of Food Transparency).

CHAT NOW

Đối Tác