Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: May 12, 2022

Nhu cầu

BACK STAGE đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn M&A, tư vấn tư vấn xuất nhập khẩu sang thị trường Nhật Bản.
BACK STAGE đang tìm khách hàng muốn sử dụng dịch vụ tư vấn mà chúng tôi đang cung cấp.

Thông tin công ty

Thành lập:

Quốc gia: Nhật Bản

Người đại diện: Ms. Yukari Yoneda

Ngành: Dịch vụ chuyên môn (Tư vấn quản lý, Pháp luật, Kế toán, Thuế, Nhân sự, Đầu tư)

Đối Tác