Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: June 20, 2022

CROSSGATE CO., LTD.

Nhu cầu

CROSSGATE CO., LTD. có thể cung cấp một lượng lớn Ammonium dihydrogen phosphate .

Ammonium dihydrogen phosphate được sử dụng rộng rãi trong sản xuất phân bón và làm nguyên liệu cho phân bón hóa học. Trong công nghiệp được sử dụng làm chất điện phân cho pin khô mangan, mạ kẽm, thuốc nhuộm và chất trợ nhuộm, chất làm sáng, chất điện phân, v.v., cũng như nguyên liệu cho dược phẩm, chất thuộc da và chất nổ. 

Hiện tại CROSSGATE CO., LTD. đang tìm kiếm những khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi xử lý.

CHAT NOW

Thông tin công ty

Thành lập: 2019

Quốc gia: Nhật Bản

Mã số thuế:

Người đại diện: Tomomi Watanabe

Ngành: Dịch vụ chuyên môn (Dịch vụ thuê ngoài, Tổng đài, Dịch thuật, Pháp lý, Tư vấn, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự, Thiết kế, An toàn và bảo hộ lao động, Quản lý lao động, An ninh, Bảo vệ,…)

CHAT NOW

Đối Tác