Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: June 30th, 2022

DONG DU INVESTMENT AND CONSULTING CO., LTD

Nhu cầu

DDC, Văn Phòng Kế Toán, Thuế & Tư Vấn Luật Đông Du, HCMC, Việt Nam, Thành viên của ONESMP SINGAPORE, Hệ Thống Tư Vấn Kinh Doanh Tại Đông Nam Á
Chúng tôi, Văn Phòng Kế Toán, Thuế & Tư Vấn Luật Đông Du【DDC】 hiện thành viên chính thức của ONESMP Singapore, mạng lưới tư vấn kinh doanh, tài chính, luật tại Đông Nam Á. Chúng tôi cũng đang hợp tác với nhóm tư vấn quốc tế tại Nhật Bản trên 10 năm nhằm hỗ trợ giá trị tăng thêm cho Quý khách hàng hoạt động kinh doanh trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
Hơn thế nữa, chúng tôi cũng xây dựng các mối quan hệ kinh doanh lâu dài với Quý Khách Hàng trên 15 năm, hợp tác với Quý Khách Hàng thông qua các kế hoạch kinh doanh hiệu quả cho hoạt động khởi nghiệp, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp…. tại thị trường Việt Nam và thị trường khu vực. Đặc biệt, đội ngũ chuyên nghiệp trong và ngoài nước của chúng tôi có thể phục vụ nhu cầu Quý Khách Hàng bằng các ngôn ngữ khác nhau bao gồm tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Anh…
Trường hợp, nếu Quý Khách Hàng có bất kỳ nhu cầu tư vấn nào về kế toán, thuế, kiểm toán, tư vấn pháp lý, tư vấn nhân sự, nghiên cứu thị trường, v.v., vui lòng liên hệ chúng tôi để có phần tư vấn chi tiết phù hợp yêu cầu Quý Khách Hàng.

CHAT NOW

Thông tin công ty

Thành lập: 2008

Quốc gia: Việt Nam

Mã số thuế: 0306298344

Người đại diện: Trần Duy Thức

Ngành: Dịch vụ chuyên môn (Dịch vụ thuê ngoài, Tổng đài, Dịch thuật, Pháp lý, Tư vấn, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự, Thiết kế, An toàn và bảo hộ lao động, Quản lý lao động, An ninh, Bảo vệ,…)

CHAT NOW

Đối Tác