Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: March 17, 2022

ENHANCEMENT TECHNOLOGY INFORMATION SYSTEMS INC.

Nhu cầu

E- Tech Information Systems Co. , Ltd. được thành lập năm 2014 là công ty đa quốc gia. Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ nhân sự quốc tế có thể đáp ứng linh hoạt trong kinh doanh vượt qua rào cản ngôn ngữ của các nước Châu Á như Trung Quốc và Việt Nam. 

Hiện tại, E- Tech Information Systems Co. , Ltd cần tìm doanh nghiệp có thể giới thiệu nguồn nhân lực làm việc tại Nhật Bản.

1/ Ngành nghề: đa dạng ( ưu tiên ngành Công Nghệ Thông Tin )

2/ Yêu cầu: có giấy phép hoạt động về việc đưa nhân sự sang Nhật làm việc

Thông tin công ty

Thành lập: 2014

Quốc gia: Nhật Bản

Mã số thuế:

Người đại diện: Mr: Zou Kaizan

Ngành: Dịch vụ chuyên môn (Dịch vụ thuê ngoài, Tổng đài, Dịch thuật, Pháp lý, Tư vấn, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự, Thiết kế, An toàn và bảo hộ lao động, Quản lý lao động, An ninh, Bảo vệ,…)

Đối Tác