Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: June 24, 2022

EXPORUM VIETNAM CO.,LTD

Nhu cầu

EXPORUM VIETNAM CO.,LTD hoạt động trong lĩnh vực

– Lập kế hoạch tổ chức triển lãm trong nước

– Lập kế hoạch tổ chức triển lãm quốc tế và sự kiện

– Tư vấn sự kiện

Chúng tôi tìm kiếm các Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia các buổi triển lãm do công ty tổ chức.

CHAT NOW

Thông tin công ty

Thành lập: 2018

Quốc gia: Hàn Quốc

Mã số thuế: 0315008644

Người đại diện: SHIN HYUN DAE

Ngành: Dịch vụ chuyên môn (Dịch vụ thuê ngoài, Tổng đài, Dịch thuật, Pháp lý, Tư vấn, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự, Thiết kế, An toàn và bảo hộ lao động, Quản lý lao động, An ninh, Bảo vệ,…)

CHAT NOW

Đối Tác