Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: December 15th, 2020

GREEN POWER DUYEN HAI CO.,LTD

  • Thôn Hà Đông, xã Điện Hoà, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NamOpen Map
  • MA00.784

Nhu cầu

Chúng tôi đang tìm khách hàng cần mua sản phẩm Than Biochar từ bả điều.

CHAT NOW

Thông tin công ty

Thành lập: 2015
Quốc gia : Việt Nam
Số lượng nhân viên: Từ 20 đến dưới 200 nhân viên
Phó giám đốc: Ông Đức Tâm
Ngành: Môi trường (Bảo vệ môi trường, Xử lý rác thải, Tái chế,…)
Đối tác, Khách hàng và Dự án tiêu biểu: Công ty cổ phần TDT, Công ty cổ phần phân bón Hưng Phú Thịnh, Công ty cổ phần phân bón Hưng Phú, Công ty hoá chất Quảng Ngãi.

1. Lịch sử hình thành
Thành lập năm 2015. Mở công ty liên kết tại Quảng Ngãi năm 2017. Mở công ty liên kết tại Đà Nẵng năm 2018.

2. Sản phẩm và dịch vụ
– Cung cấp năng lượng bằng công nghệ khí hoá sinh khối với giá rẻ nhất và bảo vệ môi trường.
– Sản xuất than Biochar từ phế phẩm của mảng cung cấp năng lượng bằng công nghệ khí hoá sinh khối.

3. Lợi thế cạnh tranh
– Cung cấp năng lượng có giá rẻ nhất và bảo vệ môi trường.
– Cung cấp than Biochar rẻ nhất.

CHAT NOW

Đối Tác