Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: December 15th, 2020

IC Branding Co., Ltd

Nhu cầu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu tiếp cận thị trường VN bao gồm các dịch vụ: nghiên cứu thị trường, chiến lược xây dựng thương hiệu, kế hoạch truyền thông và kế hoạch thực hiện.

Chat Now

Thông tin công ty

Thành lập: 2017
Quốc gia: Việt Nam
Số lượng nhân viên: Dưới 20 nhân viên
CEO: Bà / Bà. Lê Ánh Vy
Ngành: Marketing & Quảng cáo & Quan hệ công chúng (Quảng cáo, Xây dựng thương hiệu, Quản trị thương hiệu, Digital Marketing, Nghiên cứu thị trường,…)
Đối tác, Khách hàng và Dự án tiêu biểu:

1. Lịch sử

IC Branding có kinh nghiệm 12 năm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược quảng cáo và truyền thông. Chúng tôi đủ NHỎ để phù hợp với các bạn với vai trò một đối tác chiến lược truyền thông.

2. Sản phẩm và dịch vụ

Chiến lược, ý tưởng và nội dung sáng tạo được chuyển tải trong kế hoạch truyền thông 360 độ.

3. Lợi thế cạnh tranh

BẠN LÀ START-UP: Chúng tôi hỗ trợ bạn tạo thương hiệu từ ý tưởng kinh doanh
BẠN LÀ SOLUTION -ORIENTED PERSON Chúng tôi tham vấn để tập trung thẳng giải quyết một vấn đề kinh doanh
BẠN TÌM KIẾM INSIGHTFUL FIND-OUTS Chúng tôi tìm hiểu lý do và cách viết các nội dung phù hợp đối tượng mục tiêu

Chat Now

Đối Tác