Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: January 2, 2022

KIENLONG COMMERCIAL JS BANK

Nhu cầu

KienLong Bank là ngân hàng thương mại chuyên cung cấp các dịch vụ: 

– Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi. 

– Cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá. 

– Cung ứng các phương tiện thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ ngân hàng khác.

Chúng tôi mong muốn kết nối khách hàng doanh nghiệp của KLB với doanh nghiệp Nhật.

CHAT NOW

Thông tin công ty

Thành lập: 1995

Quốc gia : Việt Nam

Số lượng nhân viên: 

 

Ngành: Dịch vụ chuyên môn (Dịch vụ thuê ngoài, Tổng đài, Dịch thuật,  Pháp lý, Tư vấn, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự, Thiết kế, An toàn và bảo hộ lao động, Quản lý lao động, An ninh, Bảo vệ,…) 

 

Đối tác, Khách hàng và Dự án tiêu biểu:

Đối tác và khách hàng trong nước đa dạng.

 

1.Lịch sử hình thành

– Ngày 27/10/1995, Ngân hàng Kiên Long chính thức đi vào hoạt động.

– Giấy phép thành lập: Số 0056/NH-GP ngày 18/09/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 10 năm 1995, đăng ký thay đổi lần thứ 39, ngày 27 tháng 09 năm 2018.

– Ngân hàng có một Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long.

– Mạng lưới hoạt động (tính đến tháng 12/2020) gồm có: Hội sở và 134 Chi nhánh, Phòng giao dịch trên toàn quốc.

 

2.Sản phẩm và dịch vụ 

Hoạt động chính: 

– Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi. 

– Cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá. 

– Cung ứng các phương tiện thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ ngân hàng khác.

 

3.Lợi thế cạnh tranh

Chúng tôi có thế mạnh cho vay bán lẻ, SME đặc biệt vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

CHAT NOW

Đối Tác