Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: February 21, 2022

KUROSAWA CONSULTING VIETNAM CO., LTD

Nhu cầu

Tập đoàn Kurosawa được thành lập năm 1972, cung cấp nhiều dịch vụ như hỗ trợ tư pháp, kế toán công chứng, kế toán thuế, điều tra nhà đất, nghiên cứu, hỗ trợ hành chính, hỗ trợ lao động và bảo hiểm xã hội, tư vấn quản trị và các dịch vụ liên quan khác với phương châm “chính xác”, “nhanh chóng”, “cẩn thận”. Tại Nhật Bản, chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu với các dự án quy mô lớn như mua bán nợ trên toàn quốc theo yêu cầu cụ thể của từng cá nhân.

CHAT NOW

Thông tin công ty

Thành lập: 1972

Quốc gia : Việt Nam

Mã số thuế: 0313963457

Số lượng nhân viên: Từ 20 đến dưới 200 nhân viên

Giám đốc: Mr. Hiep Nguyen

Ngành: Dịch vụ chuyên môn (Dịch vụ thuê ngoài, Tổng đài, Dịch thuật,  Pháp lý, Tư vấn, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự, Thiết kế, An toàn và bảo hộ lao động, Quản lý lao động, An ninh, Bảo vệ,…) 

CHAT NOW

Đối Tác