Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: March 27th, 2020

KUROSU HANAM CO., LTD

Nhu cầu

Chúng tôi cần tìm:
1. Nhà cung cấp vật liệu (chỉ, vật liệu đóng gói,các thiết bị khác).
2. Nhà máy đối tác (nhà máy dệt, nhà máy nhuộm).
3. Đối tác bán các sản phẩm của chúng tôi (vải ren, băng vải).

CHAT NOW

Thông tin công ty

Thành lập: 2018
Quốc gia : Việt Nam
Số lượng nhân viên: Từ 20 đến dưới 200 nhân viên
Người đại diện: Ông Koichi Okamoto
Ngành: Ngành khác

1. Lịch sử hình thành
Chúng tôi là nhà sản xuất vải dệt có trụ sở tại Nhật Bản. Năm 2018, chúng tôi đã thành lập một nhà máy dệt kim ở tỉnh Hà Nam và sản xuất vải ren.

2. Sản phẩm và dịch vụ
Sản xuất vải ren. Sản xuất vải ren sử dụng cho đồ lót của phụ nữ.

3. Lợi thế cạnh tranh
Chúng tôi đã xây dựng hệ thống sản xuất hoàn chỉnh tại địa phương dựa trên hệ thống sản xuất chất lượng của Nhật Bản.

CHAT NOW

Đối Tác