Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: November 7, 2022

MINH THANG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

  • Tầng 3, Tòa nhà SME Hoàng Gia, số 6 Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam" >Open Map
  • VN.VN.02281
  • https://evashoes.vn/

Nhu cầu

Xúc tiến xuất khẩu

CHAT NOW

Thông tin công ty

Thành lập: 2011

Quốc gia: Việt Nam

Mã số thuế: 0105196991

Người đại diện: Đào Hợp Thịnh

CHAT NOW

Đối Tác