Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: December 17th, 2020

MINH XUAN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Nhu cầu

Chúng tôi đang cần tìm các doanh nghiệp sản xuất các công cụ, dụng cụ làm vườn, công nghiệp cơ khí.
Yêu cầu về đối tác: sản xuất hàng Nhật, hàng chất lượng cao.

Thông tin công ty

Đối Tác