Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: June 24, 2022

NHAN PHAT INVESTMENT CO., LTD

  • 160 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.Open Map
  • VN.VN.02098

Nhu cầu

Nhân Phát chuyên cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động).

Chúng tôi tìm kiếm các doanh nghiệp cần sử dụng nguồn lao động do công ty cung ứng.

CHAT NOW

Thông tin công ty

Thành lập: 2020

Quốc gia: Việt Nam

Mã số thuế: 0316187428

Người đại diện: Ngô Hoàng, Nguyễn Đạt, Vũ Linh

Ngành: Dịch vụ chuyên môn (Dịch vụ thuê ngoài, Tổng đài, Dịch thuật, Pháp lý, Tư vấn, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự, Thiết kế, An toàn và bảo hộ lao động, Quản lý lao động, An ninh, Bảo vệ,…)

CHAT NOW

Đối Tác