Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: February 20, 2022

OSHO TRAINING AND CONSULTING CO., LTD

Nhu cầu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn visa, giấy phép lao động, tư vấn xin đăng ký doanh nghiệp công nghệ cao, tư vấn doanh nghiệp.

Song song đó, công ty đang triển khai mở rộng sang mảng thương mại may mặc và logistics.

Chúng tôi cần tìm khách hàng có nhu cầu sử dụng tất cả dịch vụ tư vấn và các sản phẩm may mặc của công ty.

CHAT NOW

Thông tin công ty

Thành lập: 2021

Quốc gia : Việt Nam

Mã số thuế: 109587890

Phó giám đốc: Đặng Thị Kiên Chung

Ngành: Dịch vụ chuyên môn (Dịch vụ thuê ngoài, Tổng đài, Dịch thuật,  Pháp lý, Tư vấn, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự, Thiết kế, An toàn và bảo hộ lao động, Quản lý lao động, An ninh, Bảo vệ,…)

 

1.Lịch sử hình thành

Công ty thành lập 08/04/2021

 

2.Sản phẩm và dịch vụ 

Dịch vụ tư vấn visa, giấy phép lao động, tư vấn xin đăng ký doanh nghiệp công nghệ cao, tư vấn doanh nghiệp.

 

3.Lợi thế cạnh tranh

CHAT NOW

Đối Tác