Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: February 28, 2022

SAF TAX

Nhu cầu

Công ty TNHH Tư vấn thuế SAF chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế, kiểm toán, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, trợ giúp khách hàng lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm thiểu các tác động và rủi ro về thuế đối với hoạt động kinh doanh.
Chúng tôi cần tìm khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty.

Thông tin công ty

Thành lập: 2013

Quốc gia: Việt Nam

Mã số thuế: 6001396122

Người đại diện: Hoàng Thị Thanh Thủy

Ngành: Dịch vụ chuyên môn (Dịch vụ thuê ngoài, Tổng đài, Dịch thuật, Pháp lý, Tư vấn, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự, Thiết kế, An toàn và bảo hộ lao động, Quản lý lao động, An ninh, Bảo vệ,…)

Đối Tác