Chat Now

STARTER

Cập nhật nhu cầu lần cuối: April 28, 2022

STH CONSULTING LLC

Nhu cầu

STH CONSULTING LLC hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ:
– Tư vấn về Kế toán, kiểm toán
– Hỗ trợ xúc tiến thương mại tại Việt Nam, xin giấy phép lao động
– Thẻ tạm trú, Dịch vụ giới thiệu nhân sự.
Chúng tôi cần tìm khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty.

Thông tin công ty

Thành lập: 2021

Quốc gia: Nhật Bản

Người đại diện: Mr. Tanaka Hiroyuki (Mr. 田中 洋行 )

Ngành: Dịch vụ chuyên môn (Dịch vụ thuê ngoài, Tổng đài, Dịch thuật, Pháp lý, Tư vấn, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự, Thiết kế, An toàn và bảo hộ lao động, Quản lý lao động, An ninh, Bảo vệ,…)

Đối Tác