Chat Now

Tìm Agency thiết kế sản phẩm truyền thông

BCP – Business Chatting Program cần tìm 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲 thiết kế các sản phẩm truyền thông (hồ sơ năng lực, hồ sơ đấu thầu, tài liệu trình bày,…) để công ty tham gia đấu thầu dự án ở khu vực Hà Nội.

Yêu cầu:

– Cần trao đổi offline tại Hà Nội

– Cần trao đổi với quản lý có thẩm quyền

Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật – Asia. Thương vụ bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá – dịch vụ; … đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường.

————————–————–

Website: https://bcp.vn/vi/

Hotline: 076 767 3182

Cộng đồng Kết nối giao thương Việt Nhật tại

Facebookhttps://www.facebook.com/business.chatting.program

Zalo: https://zalo.me/bcpcoordinator

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/business-chat-jp-vn

Twitter: https://twitter.com/ChattingJp

Đối Tác