Chat Now

Tìm công ty sản xuất và cung cấp trang phục dùng trong bắn cung

Cần tìm công ty sản xuất và cung cấp 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚̆́𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠. (Tham khảo hình ảnh đính kèm)

Số lượng:

● Áo: 1000 cái

● Quần: Khoảng 500 cái

Có đầy đủ các kích cỡ dành cho nam và nữ.

Chất liệu:

● Áo có màu trắng, pha trộn giữa cotton và polyester.

● Quần có màu đen chất liệu 100% polyester.

Các thông tin chi tiết khác sẽ được trao đổi và thỏa thuận sau khi kết nối.

Hỗ trợ dịch thuật cho doanh nghiệp / thành viên của BCP

Đối Tác