Chat Now

Tìm CTY cung cấp dăm gỗ

Sản phẩm: Dăm gỗ dùng làm nguyên liệu sản xuất giấy.
Các thông số kích thước: Click here
Số lượng hàng tháng: Tối thiểu 20.000BDMT hàng tháng (= 40.000MT)
Hình thức đóng gói/ vận chuyển: Tàu chuyên dụng dùng trong vận chuyển dăm gỗ.
Địa điểm giao hàng: Zhanjiang port, Tieshan port (Trung Quốc)
Yêu cầu: Dăm gỗ có thể trộn với các loại gỗ khác trừ gỗ cao su.

📌 Các thông tin chi tiết sẽ trao đổi sau khi kết nối 📌

Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật – Asia. Thương vụ bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá – dịch vụ; … đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường.

————

BCP – Business Chatting Program

Website: https://bcp.vn/vi/

Hotline: 076 767 3182

Cộng đồng Kết nối giao thương Việt Nhật tại Facebook –  Zalo –  Linkedin –  Twitter  – Chatwork

Đối Tác