Chat Now

Tìm đơn vị cung cấp đồ nội thất mây tre đan

Sản phẩm: > Bàn khách
> Ghế dựa
> Đôn
> Tủ ​
Chất liệu: Mây tre đan
Số lượng: 1 cont 20ft/loại
Yêu cầu: Màu sắc: tự nhiên
Bề mặt sản phẩm mịn, láng, không xước
Nguyên liệu sạch, không có mùi hôi
Tiêu chuẩn: Xuất khẩu

📌 Các thông tin chi tiết sẽ trao đổi sau khi kết nối 📌

Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật – Asia. Thương vụ bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá – dịch vụ; … đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường.

————

BCP – Business Chatting Program

Website: https://bcp.vn/vi/

Hotline: 076 767 3182

Cộng đồng Kết nối giao thương Việt Nhật tại Facebook –  Zalo –  Linkedin –  Twitter  – Chatwork

Đối Tác