Chat Now

Tìm đơn vị sản xuất túi nhôm Zipper dùng trong đóng gói thực phẩm khô

Tìm đơn vị sản xuất túi nhôm Zipper dùng trong đóng gói thực phẩm khô. (Tham khảo hình ảnh đính kèm)

Chất liệu: PET16/ AL7/ ONY15/ LL40 ( Bắt buộc đã bao gồm thành phần ONY và NY )

Kích thước: Có thể sản xuất đầy đủ các kích thước theo yêu cầu.

Mục đích: Đóng gói xoài sấy khô

Yêu cầu sản phẩm : Không thấm nước, túi nhẹ, mềm, mỏng không ảnh hưởng đến trọng lượng sản phẩm cũng như chi phí khi đóng gói vận chuyển

Chỉ kết nối với các doanh nghiệp khu vực miền Nam

Hợp tác lâu dài

Đối Tác