Chat Now

Tìm đơn vị tô màu cho các nhân vật truyện tranh (WEBTOON)

Tìm công ty có thể tô màu cho các nhân vật truyện tranh dạng xuất bản trực tuyến (WEBTOON).

Nội dung công việc: tô màu và xử lý một số tính năng chính như cuộn liên tục theo chiều dọc khi chuyển manga thành ebook.

Yêu cầu: ưu tiên có kinh nghiệm vẽ và tô màu truyện tranh online

Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật – Asia. Thương vụ bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá – dịch vụ; … đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường.

————————–————–

Website: https://bcp.vn/vi/

Hotline: 076 767 3182

Cộng đồng Kết nối giao thương Việt Nhật tại

Facebookhttps://www.facebook.com/business.chatting.program

Zalo: https://zalo.me/bcpcoordinator

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/business-chat-jp-vn

Twitter: https://twitter.com/ChattingJp

Đối Tác