Chat Now

Tìm NCC đồng phế liệu %

Sản phẩm: Đồng phế liệu 99%
Số lượng: 100 tấn
Tiêu chuẩn: 98-99% copper
Quy cách đóng gói: Theo nhà cung cấp
Nơi giao nhận hàng: Thỏa thuận khi trao đổi

📌 Các thông tin chi tiết sẽ trao đổi sau khi kết nối 📌

Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật – Asia. Thương vụ bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá – dịch vụ; … đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường.

————

BCP – Business Chatting Program

Website: https://bcp.vn/vi/

Hotline: 076 767 3182

Cộng đồng Kết nối giao thương Việt Nhật tại Facebook –  Zalo –  Linkedin –  Twitter  – Chatwork

Đối Tác