Chat Now

Tìm NCC máy thổi chai nhựa

Sản phẩm: Máy thổi chai nhựa
Mục đích sử dụng: Sản xuất các chai nhựa
Mục tiêu (xuất khẩu/phân phối…): Phân phối trong nước
Tiêu chuẩn: 330ml, 500ml, 1500ml
Yêu cầu khác: Nhà cung cấp vui lòng tư vấn hướng dẫn cụ thể các sử dụng cũng như số lượng máy khách cần mua sao cho phù hợp với quy mô nhà máy mới

📌 Các thông tin chi tiết sẽ trao đổi sau khi kết nối 📌

Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật – Asia. Thương vụ bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá – dịch vụ; … đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường.

————

BCP – Business Chatting Program

Website: https://bcp.vn/vi/

Hotline: 076 767 3182

Cộng đồng Kết nối giao thương Việt Nhật tại Facebook –  Zalo –  Linkedin –  Twitter  – Chatwork

Đối Tác