Chat Now

Tìm NCC phân đạm ure 46%

Sản phẩm: Phân đạm ure 46%
Mục tiêu: Xuất khẩu
Số lượng: 10 cont 40ft/tháng
Yêu cầu:
Supplier là nhà sản xuất trực tiếp hoặc đại lý cấp 1

📌 Các thông tin chi tiết sẽ trao đổi sau khi kết nối 📌

Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật – Asia. Thương vụ bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá – dịch vụ; … đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường.

————————–————–

Website: https://bcp.vn/vi/

Hotline: 076 767 3182

Cộng đồng Kết nối giao thương Việt Nhật tại Facebook –  Zalo –  Linkedin –  Twitter  – Chatwork

Đối Tác