Chat Now

[TÌM NHÀ CUNG CẤP] THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG NGOẠI NHẬP

Phân loại: Thực phẩm tươi sống ngoại nhập (Bò, cừu…)
Sản phẩm: Tenderloin, T bones , ripeyes, cừu lamp chop….
Phân khúc Hàng đông lạnh tầm trung cao:
Thời gian giao hàng: Lấy hàng theo tuần hoặc tháng .
Yêu cầu: Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhập nhập khẩu…
Hình thức hợp tác: Hợp tác lâu dài
Thông tin khác:Trao đổi ngay khi kết nối

Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật – Asia. Thương vụ bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá – dịch vụ; … đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường.

————

BCP – Business Chatting Program

Website: https://bcp.vn/vi/

Hotline: 076 767 3182

Tham khảo thông tin về chúng tôi tại Facebook –  Zalo –  Linkedin –  Twitter  – Chatwork

Đối Tác