Chat Now

[Tìm nhà cung cấp] Bulong

Sản phẩm: bulong
Số lượng: 1,000 pcs/tháng
Hình dáng: Thao khảo hình đính kèm
Cấu tạo kỹ thuật:Tham khảo hình đính kèm

📌 Các thông tin chi tiết sẽ trao đổi sau khi kết nối 📌

Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật – Asia. Thương vụ bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá – dịch vụ; … đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường.

————

BCP – Business Chatting Program

Hotline: 076 767 3182

Theo dõi chúng tôi tại Facebook –  Zalo –  Linkedin –  Twitter  – Chatwork

Đối Tác