Chat Now

Tìm nhà cung cấp nông sản: Súp lơ xanh

Loại lưu trữ: sản phẩm tươi (không cấp đông)

Trồng theo tiêu chuẩn nông sản sạch

Có giấy xét nghiệm hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật lưu trên sản phẩm

Nhà cung cấp có kinh nghiệm trong việc xuất khẩu sản phẩm này sang Nhật

Các thông tin kỹ hơn sẽ được cung cấp sau khi kết nối trên cộng đồng BCP.

Hỗ trợ dịch thuật cho doanh nghiệp / thành viên của BCP

Đối Tác