Chat Now

[Tìm nhà cung cấp] Ống cao su

Sản phẩm: ống cao su
Số lượng: 1,000 pcs/tháng
Hình dáng: tham khảo hình đính kèm
Cấu tạo kỹ thuật: tham khảo hình đính kèm

📌 Các thông tin chi tiết sẽ trao đổi sau khi kết nối 📌

————

BCP – Business Chatting Program

Hotline: 076 767 3182

Theo dõi chúng tôi tại Facebook –  Zalo –  Linkedin –  Twitter  – Chatwork

Đối Tác