Chat Now

Tìm nhà cung cấp: Tạ tập (nhiều loại)

Sản phẩm: Tạ đĩa (plate)
Tạ tay (dumbell)
Tạ chuông (kettlebell)
Yêu cầu: NCC có nhà máy tại Việt Nam
Mục tiêu: Xuất khẩu sang châu Âu

📌 Các thông tin chi tiết sẽ trao đổi sau khi kết nối 📌

Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật – Asia. Thương vụ bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá – dịch vụ; … đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường.

————————–————–

Website: https://bcp.vn/vi/

Hotline: 076 767 3182

Cộng đồng Kết nối giao thương Việt Nhật tại FacebookZaloLinkedinTwitter Chatwork

Đối Tác