Chat Now

Tìm nhà cung cấp túi lưới thoáng khí (dành cho thú cưng)

BCP – Business Chatting Program cần tìm công ty sản xuất túi lưới thoáng khí vận chuyển thú cưng (chó, mèo…. ). (Tham khảo hình ảnh đính kèm).

Dùng để vận chuyển thú cưng (chó, mèo… ).

Không gian có thể mở rộng cả hai bên.

Có thể gấp gọn khi cần thiết.

Đã bao gồm tất cả các phụ kiện kèm theo.

Các thông tin chi tiết về chất liệu, số lượng sẽ được trao đổi và thỏa thuận sau khi kết nối.

Hỗ trợ dịch thuật cho doanh nghiệp / thành viên của BCP

Đối Tác