Chat Now

Tìm nhà cung cấp xơ mướp

BCP cần tìm nhà cung cấp xơ mướp, thu mua tại vườn.

Sản phẩm: xơ mướp

Kích thước: đường kính 6.5-7.5 cm, dài 30cm

Số lượng: 30.000 trái

Thu mua tại vườn

Các thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau khi kết nối trên cộng đồng BCP.

Hồ sơ minh bạch – Kết nối thật – Không thu bất kỳ chi phí trung gian


Đối Tác