Chat Now

Tìm nhà sản xuất Quả cầu mây

Sản phẩm: quả cầu mây (như hình đính kèm)
Chất liệu: vỏ mây tự nhiên
Kích thước: 2 size: D14 & D10
Số lượng: 700 quả/size
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn xuất khẩu
Nơi giao nhận hàng: tại xưởng

📌 Các thông tin chi tiết sẽ trao đổi sau khi kết nối 📌

Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật – Asia. Thương vụ bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá – dịch vụ; … đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường.

————————–————–

Website: https://bcp.vn/vi/

Hotline: 076 767 3182

Cộng đồng Kết nối giao thương Việt Nhật: https://www.facebook.com/groups/870350663840897/

Đối Tác